Så påverkade pandemin svenskarnas träning och hälsa

21 October 2021

Den stora frågan som många har ställt under pandemin är hur den nya verkligheten påverkat människors fysiska och psykiska mående, utanför covid-19. Nu visar flera studier att de som höll igång med träningen under året hade bättre livskvalitet överlag, medan isolering ändrade människors träningsrutiner och förhöjde risken för destruktiva vanor.

Det har gått ett långt 1,5 år sedan corona-pandemin skakade om verkligheten för samtliga världsmedborgare. Tidigt ändrades samhället, speciellt för hälso- och träningsintresserade människor då länder och regioner valde att stänga gym och idrottsanläggningar.

Detta gav anledning till oro på två punkter: först, den välkända positiva konsekvensen av träning på psykisk hälsa som nu riskerade att försvinna, och sedan den utvidgade isoleringen av människor från sociala sammanhang som uppmuntrade hälsa och träning. Efter många månader har nu flera rapporter släppts kring svenskarnas välmående under pandemin, där vi ser konsekvenserna av dessa händelser.

Ökad press för spelberoende

Pandemin ledde bland annat till att regeringen införde hårdare restriktioner kring insättningar och bonusar på onlinecasino. Regeringen befarade att spelberoende skulle öka som följd av pandemin och isolering. Tuffa regleringar kring bonusar och insättningar gjorde dock istället att det uppstod frustration bland svenska spelintresserade.

Därför blev det attraktivt för många att kringgå systemet genom att bland annat hitta spel utan licens på casinoutanlicens.io.  Spelsidor med licens i utlandet är lagliga och erbjuder vad många kallar den ”klassiska casinoupplevelsen” med frekventa bonuskampanjer. Detta tack vare att de inte begränsas av svenska licensbestämmelser utan har friare regler kring spel.

Så påverkade pandemin vår träning

Under våren 2021 släpptes sedan Folkhälsomyndigetens rapport som jämförde svensk hälsodata från pandemin med internationell forskning inom samma områden. I rapporten klassar de hälsa och träning under paraply-temat ”Levnadsvanor”, där ämnen så som beroendeproblematik och kost också ingår.

Medan majoriteten (55%) utav svenska folket fortfarande höll sig aktiva minst 150 minuter i veckan under hösten 2020, så visar forskningen att var tredje svensk (34%) minskade sina träningsrutiner under pandemin. Dessa minskningar gällde främst bland gymnasiala studenter och för människor över 45 års ålder.

Majoriteten utav de negativt påverkade var kvinnor. Vidare visade studien att det fanns en ökning utav personer som inte gjorde någon fysisk aktivitet alls, från 30% till 40% av svenska folket. Dessa siffror kan dels bero på stängningen av klubb- och gymmöjligheter, dels på grund av oro för smittrisk även vid Covid-anpassad träning. För kvinnor specifikt tror man även att det har att göra med att de oftare än män stannade hemma för att sköta om hushåll och familj under pandemin.

Novus bekräftar och utökar kunskap om träningsbeteenden

Ytterligare en studie gjordes av Novus tillsammans med Mälardalens Högskola där man specifikt understökte träningsbeteenden. Där fann man fyra huvud-iaktagelser:

  1. Tiden för måttligt och mycket ansträngande fysisk aktivitet minskade kraftigt med 100 respektive 30 minuter.
  2. Träningsformerna ändrades: fler valde att testa egen träning hemma när gym och organisationer stängde.
  3. Kvinnor påverkades mer, och tillhör majoriteten utav de som anpassade träningsrutiner till hem-vänliga träningssätt. Unga män däremot uppgav att de tränade mer genom organiserad träning under pandemin.
  4. Folk som höll sig aktiva rapporterade bättre välmående än de med minskad fysisk aktivitet. 22% uppgav även att de mådde bättre än för ett år sedan, alltså innan pandemin började. Tyvärr är detta dock också beroende på kön – utav de som mådde bättre var de flesta män, och utav de 24% som uppgav att de mådde sämre var majoriteten kvinnor.

Isolering och beroendeproblematik

Tidigare refererade vi till den stora isoleringen som en riskfaktor inom träning och hälsa. Även om studierna visar att många kunde anpassa sig genom till exempel hemmaträning, så visade sig isoleringen vara ödesdiger för en annan målgrupp: personer med risk för beroendeproblematik.

Positivt nog visade Folkhälsomyndighetens studie inga dramatiska ändringar i statistiken för varken spelberoende, alkohol eller droger. Däremot framkom det att många som redan var beroende eller som har haft besvär tidigare lättare föll tillbaka i destruktiva mönster på grund av tristess och oro.

Stillasittande som största boven

Både Novus och Folkhälsomyndighetens studier iaktog också att svenskar har blivit mycket mer stillasittande under pandemin. Detta kan både bero på minskade träningsmöjligheter samt att fler blev permitterade och/eller jobbade hemifrån. Novus studien uppskattar att svenskar utökade sitt stillasittande med 40 minuter om dagen. Detta är farlig statistik dels för att det ökar risken för skadliga levnadsvanor, så som beroende-beteenden, men den är också farlig för aktiva människor då det ökar risken för hälsobekymmer trots att man tränar.

Båda studierna hänvisar i sina diskussioner till försiktighet kring att dra stora definitiva slutsatser från studierna, och rekommenderar att fler studier över längre tid ska äga rum först för att fullt förstå trenderna. Dessutom påpekar de att många utav de internationella komparativa studierna är av lägre kvalité och behöver förbättras för att nå effektiva resultat och diskussioner.

0 Comments

Submit a Comment

Please Login to Comment.

Flytta närmare Europa

Att flytta till en av våra storstäder är en dröm för väldigt många människor. I storstäderna brukar det ofta finnas fler arbetsmöjligheter och det...

Träning finns i många olika former

I dagens samhälle kan i princip alla hitta någon form av träning som kan vara passande. Det finns så många olika aktiviteter att det kan vara svårt...

Återhämtning är nyckeln till en bra träning

När vi pratar om träning lägger vi mycket fokus på hur ofta vi tränar och hur hårt vi tränar, men alltför ofta glömmer vi att återhämtning efter ett...

Tips för att hitta en spelsajt som passar dig

Att spela på casino ska vara kul och ett trevligt tidsfördriv. Många vet om farorna med spel i form oärliga spelsajter eller risk att bli beroende....

Ta hjälp av mobilen för att komma igång

Alla har vi en akilleshäl när det kommer till träning. Vissa behöver bara komma igång och röra på sig över huvud taget. Medan andra vet med sig att...

Intervju med vinnaren av den 3:e säsongen 2021!

STORT grattis till Kjell-Arne, vinnaren av den 3:e paceUP!-säsongen 2021! Här kommer en kort intervju med vinnaren: Namn: Kjell-Arne Ålder: 73 år...

Intervju med vinnaren av den 2:a säsongen 2021!

STORT grattis till Anna, vinnaren av den 2:a paceUP!-säsongen 2021! Här kommer en kort intervju med vinnaren: Namn: Anna Rolin Ålder: 53...

Jennys Sommarutmaning

Idag är sista dagen av Frida Södermarks Sommarutmaning, så glöm inte att logga dina sista pass idag 🌼. Varje aktivitet är en chans att vinna!...

paceUP! Nyhetsbrev Juni 2021

Newsletter in English  Snabba på och hämta en kopp kaffe - det är dags för månadens läsning från paceUP! Företagsutmaningar som skapar starkare...

🌼 Fridas Sommarutmaning 🌼

Nu när många lopp och gemensamma träningspass fortsatt ställs in får vi se till att peppa varandra extra mycket. PaceUP! vill hålla dig fortsatt...

Testing

How are things working? Magnus

Lisa springer vidare med en smile and wave festival och vmkvartett

Vi gjorde ett val! Vi skapade vår Smile and Wave festival! I la France och vi kan i Cannes. Nu spelas den ärliga, roliga och häftiga film upp om hur...

Loulou Eriksson: Mina bästa lyssnartips för promenaden

Jag har aldrig varit bra på att lyssna på radion hemma. Man förflyttar sig hela tiden och om radion står på får jag svårt att hålla ordning på...

Lisa springer vidare med Stockholm ❤ Lisahjärtat

Mina tankar som jag skrev för exakt en vecka sedan. Efter en måndag ute i naturen, som jag aldrig berättade om att jag publicerat får ni gärna läsa...

Jenny Nae: Å-simmet

Så var året sista open water simning gjord. Den 15 september gick Å-simmet, en öppetvatten tävling där mansimmar 3300 m i Lödde Å i skåne. Denna...

Want new articles before they get published?
Subscribe to our Awesome Newsletter.