Så påverkade pandemin svenskarnas träning och hälsa

21 October 2021

Den stora frågan som många har ställt under pandemin är hur den nya verkligheten påverkat människors fysiska och psykiska mående, utanför covid-19. Nu visar flera studier att de som höll igång med träningen under året hade bättre livskvalitet överlag, medan isolering ändrade människors träningsrutiner och förhöjde risken för destruktiva vanor.

Det har gått ett långt 1,5 år sedan corona-pandemin skakade om verkligheten för samtliga världsmedborgare. Tidigt ändrades samhället, speciellt för hälso- och träningsintresserade människor då länder och regioner valde att stänga gym och idrottsanläggningar.

Detta gav anledning till oro på två punkter: först, den välkända positiva konsekvensen av träning på psykisk hälsa som nu riskerade att försvinna, och sedan den utvidgade isoleringen av människor från sociala sammanhang som uppmuntrade hälsa och träning. Efter många månader har nu flera rapporter släppts kring svenskarnas välmående under pandemin, där vi ser konsekvenserna av dessa händelser.

Ökad press för spelberoende

Pandemin ledde bland annat till att regeringen införde hårdare restriktioner kring insättningar och bonusar på onlinecasino. Regeringen befarade att spelberoende skulle öka som följd av pandemin och isolering. Tuffa regleringar kring bonusar och insättningar gjorde dock istället att det uppstod frustration bland svenska spelintresserade.

Därför blev det attraktivt för många att kringgå systemet genom att bland annat hitta spel utan licens på casinoutanlicens.io.  Spelsidor med licens i utlandet är lagliga och erbjuder vad många kallar den ”klassiska casinoupplevelsen” med frekventa bonuskampanjer. Detta tack vare att de inte begränsas av svenska licensbestämmelser utan har friare regler kring spel.

Så påverkade pandemin vår träning

Under våren 2021 släpptes sedan Folkhälsomyndigetens rapport som jämförde svensk hälsodata från pandemin med internationell forskning inom samma områden. I rapporten klassar de hälsa och träning under paraply-temat ”Levnadsvanor”, där ämnen så som beroendeproblematik och kost också ingår.

Medan majoriteten (55%) utav svenska folket fortfarande höll sig aktiva minst 150 minuter i veckan under hösten 2020, så visar forskningen att var tredje svensk (34%) minskade sina träningsrutiner under pandemin. Dessa minskningar gällde främst bland gymnasiala studenter och för människor över 45 års ålder.

Majoriteten utav de negativt påverkade var kvinnor. Vidare visade studien att det fanns en ökning utav personer som inte gjorde någon fysisk aktivitet alls, från 30% till 40% av svenska folket. Dessa siffror kan dels bero på stängningen av klubb- och gymmöjligheter, dels på grund av oro för smittrisk även vid Covid-anpassad träning. För kvinnor specifikt tror man även att det har att göra med att de oftare än män stannade hemma för att sköta om hushåll och familj under pandemin.

Novus bekräftar och utökar kunskap om träningsbeteenden

Ytterligare en studie gjordes av Novus tillsammans med Mälardalens Högskola där man specifikt understökte träningsbeteenden. Där fann man fyra huvud-iaktagelser:

  1. Tiden för måttligt och mycket ansträngande fysisk aktivitet minskade kraftigt med 100 respektive 30 minuter.
  2. Träningsformerna ändrades: fler valde att testa egen träning hemma när gym och organisationer stängde.
  3. Kvinnor påverkades mer, och tillhör majoriteten utav de som anpassade träningsrutiner till hem-vänliga träningssätt. Unga män däremot uppgav att de tränade mer genom organiserad träning under pandemin.
  4. Folk som höll sig aktiva rapporterade bättre välmående än de med minskad fysisk aktivitet. 22% uppgav även att de mådde bättre än för ett år sedan, alltså innan pandemin började. Tyvärr är detta dock också beroende på kön – utav de som mådde bättre var de flesta män, och utav de 24% som uppgav att de mådde sämre var majoriteten kvinnor.

Isolering och beroendeproblematik

Tidigare refererade vi till den stora isoleringen som en riskfaktor inom träning och hälsa. Även om studierna visar att många kunde anpassa sig genom till exempel hemmaträning, så visade sig isoleringen vara ödesdiger för en annan målgrupp: personer med risk för beroendeproblematik.

Positivt nog visade Folkhälsomyndighetens studie inga dramatiska ändringar i statistiken för varken spelberoende, alkohol eller droger. Däremot framkom det att många som redan var beroende eller som har haft besvär tidigare lättare föll tillbaka i destruktiva mönster på grund av tristess och oro.

Stillasittande som största boven

Både Novus och Folkhälsomyndighetens studier iaktog också att svenskar har blivit mycket mer stillasittande under pandemin. Detta kan både bero på minskade träningsmöjligheter samt att fler blev permitterade och/eller jobbade hemifrån. Novus studien uppskattar att svenskar utökade sitt stillasittande med 40 minuter om dagen. Detta är farlig statistik dels för att det ökar risken för skadliga levnadsvanor, så som beroende-beteenden, men den är också farlig för aktiva människor då det ökar risken för hälsobekymmer trots att man tränar.

Båda studierna hänvisar i sina diskussioner till försiktighet kring att dra stora definitiva slutsatser från studierna, och rekommenderar att fler studier över längre tid ska äga rum först för att fullt förstå trenderna. Dessutom påpekar de att många utav de internationella komparativa studierna är av lägre kvalité och behöver förbättras för att nå effektiva resultat och diskussioner.

0 Comments

Submit a Comment

Please Login to Comment.

Varför har gamification blivit populärt för motionsvanor?

Allt fler svenska är medvetna om betydelsen av motion för ens fysiska och psykiska hälsa. Dock är det många personer som kämpar med låg motivation...

Det casinospel som är populärast bland tävlingsmänniskor

Om du är någon som motiveras och tycker det är roligt med all form av tävling är detta någonting som du bör utnyttja till sin fulla potential....

Spela casino med dina vänner

Personer i andra länder går inte enbart ut på krogen eller äter gott för nöjes skull och vid lediga tillfällen. Det är även vanligt i dessa länder...

Fysiska aktiviteter vs Stillasittande

Vi alla gillar att roa oss och hur vi gör detta faller ofta tillbaka mycket på hur vi är som personer. En del föredrar att ta det lilla lugna och...

Återhämta dig från din löptur med casinospel

Att optimera sin återhämtning är något många strävar efter. Alla har vi olika knep, strategier, och saker som fungerar bättre för oss. Vi kommer här...

Karo Move for a Smile

Under de senaste veckorna har Karo’iter över hela Europa aktiverat sig för att bidra till Move For a Smile. Ett event som anordnades genom Karo...

Vinnare Säsong 3, 2022

Vår tredje paceUP! säsong är över och avslutades den 30 september. I topp tre enligt bild nedan hade vi på första plats Rowan Knight från Sydney,...

paceUP! Nyhetsbrev – augusti 2022

Augusti månad och vi är tillbaka efter en välförtjänt sommarledighet 🙂 Det är nu vi förväntas vara pigga och ska kunna prestera som aldrig förr, och...

Coast to Coast USA – på cykel!

Jonas Albäck har gjort en ’Coast to Coast’ på cykel och ligger efter det etta i paceUP!s Topp 100 liga. Vi fick möjligheten att intervjua honom om...

Intervju med vinnaren av den 3:e säsongen 2021!

STORT grattis till Kjell-Arne, vinnaren av den 3:e paceUP!-säsongen 2021! Här kommer en kort intervju med vinnaren: Namn: Kjell-Arne Ålder: 73 år...

Lisa springer vidare med en smile and wave festival och vmkvartett

Vi gjorde ett val! Vi skapade vår Smile and Wave festival! I la France och vi kan i Cannes. Nu spelas den ärliga, roliga och häftiga film upp om hur...

Loulou Eriksson: Mina bästa lyssnartips för promenaden

Jag har aldrig varit bra på att lyssna på radion hemma. Man förflyttar sig hela tiden och om radion står på får jag svårt att hålla ordning på...

Lisa springer vidare med Stockholm ❤ Lisahjärtat

Mina tankar som jag skrev för exakt en vecka sedan. Efter en måndag ute i naturen, som jag aldrig berättade om att jag publicerat får ni gärna läsa...

Jenny Nae: Å-simmet

Så var året sista open water simning gjord. Den 15 september gick Å-simmet, en öppetvatten tävling där mansimmar 3300 m i Lödde Å i skåne. Denna...

Frida Södermark: Mara med Klara

Inte trodde jag att det så snart efter Klaras födsel skulle bli tal om mara. Men om två veckor ganska exakt så är det dags och med ett snabbare mål...

Want new articles before they get published?
Subscribe to our Awesome Newsletter.