Så påverkade pandemin svenskarnas träning och hälsa

21 October 2021

Den stora frågan som många har ställt under pandemin är hur den nya verkligheten påverkat människors fysiska och psykiska mående, utanför covid-19. Nu visar flera studier att de som höll igång med träningen under året hade bättre livskvalitet överlag, medan isolering ändrade människors träningsrutiner och förhöjde risken för destruktiva vanor.

Det har gått ett långt 1,5 år sedan corona-pandemin skakade om verkligheten för samtliga världsmedborgare. Tidigt ändrades samhället, speciellt för hälso- och träningsintresserade människor då länder och regioner valde att stänga gym och idrottsanläggningar.

Detta gav anledning till oro på två punkter: först, den välkända positiva konsekvensen av träning på psykisk hälsa som nu riskerade att försvinna, och sedan den utvidgade isoleringen av människor från sociala sammanhang som uppmuntrade hälsa och träning. Efter många månader har nu flera rapporter släppts kring svenskarnas välmående under pandemin, där vi ser konsekvenserna av dessa händelser.

Ökad press för spelberoende

Pandemin ledde bland annat till att regeringen införde hårdare restriktioner kring insättningar och bonusar på onlinecasino. Regeringen befarade att spelberoende skulle öka som följd av pandemin och isolering. Tuffa regleringar kring bonusar och insättningar gjorde dock istället att det uppstod frustration bland svenska spelintresserade.

Därför blev det attraktivt för många att kringgå systemet genom att bland annat hitta spel utan licens på casinoutanlicens.io.  Spelsidor med licens i utlandet är lagliga och erbjuder vad många kallar den ”klassiska casinoupplevelsen” med frekventa bonuskampanjer. Detta tack vare att de inte begränsas av svenska licensbestämmelser utan har friare regler kring spel.

Så påverkade pandemin vår träning

Under våren 2021 släpptes sedan Folkhälsomyndigetens rapport som jämförde svensk hälsodata från pandemin med internationell forskning inom samma områden. I rapporten klassar de hälsa och träning under paraply-temat ”Levnadsvanor”, där ämnen så som beroendeproblematik och kost också ingår.

Medan majoriteten (55%) utav svenska folket fortfarande höll sig aktiva minst 150 minuter i veckan under hösten 2020, så visar forskningen att var tredje svensk (34%) minskade sina träningsrutiner under pandemin. Dessa minskningar gällde främst bland gymnasiala studenter och för människor över 45 års ålder.

Majoriteten utav de negativt påverkade var kvinnor. Vidare visade studien att det fanns en ökning utav personer som inte gjorde någon fysisk aktivitet alls, från 30% till 40% av svenska folket. Dessa siffror kan dels bero på stängningen av klubb- och gymmöjligheter, dels på grund av oro för smittrisk även vid Covid-anpassad träning. För kvinnor specifikt tror man även att det har att göra med att de oftare än män stannade hemma för att sköta om hushåll och familj under pandemin.

Novus bekräftar och utökar kunskap om träningsbeteenden

Ytterligare en studie gjordes av Novus tillsammans med Mälardalens Högskola där man specifikt understökte träningsbeteenden. Där fann man fyra huvud-iaktagelser:

  1. Tiden för måttligt och mycket ansträngande fysisk aktivitet minskade kraftigt med 100 respektive 30 minuter.
  2. Träningsformerna ändrades: fler valde att testa egen träning hemma när gym och organisationer stängde.
  3. Kvinnor påverkades mer, och tillhör majoriteten utav de som anpassade träningsrutiner till hem-vänliga träningssätt. Unga män däremot uppgav att de tränade mer genom organiserad träning under pandemin.
  4. Folk som höll sig aktiva rapporterade bättre välmående än de med minskad fysisk aktivitet. 22% uppgav även att de mådde bättre än för ett år sedan, alltså innan pandemin började. Tyvärr är detta dock också beroende på kön – utav de som mådde bättre var de flesta män, och utav de 24% som uppgav att de mådde sämre var majoriteten kvinnor.

Isolering och beroendeproblematik

Tidigare refererade vi till den stora isoleringen som en riskfaktor inom träning och hälsa. Även om studierna visar att många kunde anpassa sig genom till exempel hemmaträning, så visade sig isoleringen vara ödesdiger för en annan målgrupp: personer med risk för beroendeproblematik.

Positivt nog visade Folkhälsomyndighetens studie inga dramatiska ändringar i statistiken för varken spelberoende, alkohol eller droger. Däremot framkom det att många som redan var beroende eller som har haft besvär tidigare lättare föll tillbaka i destruktiva mönster på grund av tristess och oro.

Stillasittande som största boven

Både Novus och Folkhälsomyndighetens studier iaktog också att svenskar har blivit mycket mer stillasittande under pandemin. Detta kan både bero på minskade träningsmöjligheter samt att fler blev permitterade och/eller jobbade hemifrån. Novus studien uppskattar att svenskar utökade sitt stillasittande med 40 minuter om dagen. Detta är farlig statistik dels för att det ökar risken för skadliga levnadsvanor, så som beroende-beteenden, men den är också farlig för aktiva människor då det ökar risken för hälsobekymmer trots att man tränar.

Båda studierna hänvisar i sina diskussioner till försiktighet kring att dra stora definitiva slutsatser från studierna, och rekommenderar att fler studier över längre tid ska äga rum först för att fullt förstå trenderna. Dessutom påpekar de att många utav de internationella komparativa studierna är av lägre kvalité och behöver förbättras för att nå effektiva resultat och diskussioner.

0 Comments

Submit a Comment

Please Login to Comment.

De bästa utländska casinolicenserna för dig som vill spela säkert

Att kunna kombinera träning med spelande och underhållning är det bästa. Dock är det inte alla spelformer som tillåter detta, och dessutom behöver...

Sport, träning och hälsa – en härlig treenighet.

Flera av våra läsare är inte bara intresserade av träning och hälsa, utan även av sport. Anledningarna till det är många men främst handlar det ju...

Användning av spelifierade träningspass för att nå dina träningsmål

Med teknologins och mobilapparnas framväxt har träningsentusiaster upptäckt ett nytt sätt att göra sina träningspass roliga och spännande....

Explosiv ökning av spelbolag utan svensk licens inom idrottarnas värld

En oväntad trend har gripit den tränande befolkningen, från morgonlöpare till professionella idrottare. Allt fler vänder sig nämligen till spelbolag...

Kan nikotinfri snus påverka din träning?

Att träna är både härligt och viktigt. Vissa tränar för att få stora muskler, medan andra tränar för att undvika benskörhet eller balansproblem...

paceUP! PREMIUM

Launching paceUP! Premium After 5 years and more than 30,000 downloads, we proudly announce the launch of paceUP! Premium, with new functionality,...

paceUP! PREMIUM

Nu lanserar vi paceUP! Premium Efter 5 år och med över 30 000 nedladdningar lanserar vi nu paceUP! Premium, utan reklam, med utökad funktionalitet,...

Friskvårdsbidraget och paceUP! Premium

Att använda friskvårdsbidraget till paceUP! Premium kan vara en smart och praktisk investering i din hälsa och välbefinnande. Det finns många...

Jobbklassikern

En Svensk Klassiker är hjärtat i motionssverige. Med sina traditionsfyllda och högklassiska evenemang har man en aktiv roll i det svenska samhället....

paceUP! Nyhetsbrev – December 2022

Vi närmar oss årsskiftet och det gäller att göra en sista koll på budgeten för att få ut det mesta, för att sen lägga en bra grund för 2023 års...

30 minuter om dagen med paceUP! är allt som behövs

Att träna 30 minuter om dagen är en viktig del av att upprätthålla en hälsosam livsstil. Regelbunden motion kan bidra till att minska risken för...

Lisa springer vidare med en smile and wave festival och vmkvartett

Vi gjorde ett val! Vi skapade vår Smile and Wave festival! I la France och vi kan i Cannes. Nu spelas den ärliga, roliga och häftiga film upp om hur...

Loulou Eriksson: Mina bästa lyssnartips för promenaden

Jag har aldrig varit bra på att lyssna på radion hemma. Man förflyttar sig hela tiden och om radion står på får jag svårt att hålla ordning på...

Lisa springer vidare med Stockholm ❤ Lisahjärtat

Mina tankar som jag skrev för exakt en vecka sedan. Efter en måndag ute i naturen, som jag aldrig berättade om att jag publicerat får ni gärna läsa...

Jenny Nae: Å-simmet

Så var året sista open water simning gjord. Den 15 september gick Å-simmet, en öppetvatten tävling där mansimmar 3300 m i Lödde Å i skåne. Denna...

Want new articles before they get published?
Subscribe to our Awesome Newsletter.