Triathlon olympiskdistans nybörjare 10v


Träning för rookies för att fixa olympiskdistans. 1,5km simning, 40km cykel, 10km löpning. All träning skall ske lågintensivt för att lära kroppen hushålla med energi och att ta energi från fett istället för kolhydrater. Detta för att orka hålla ut under ett helt lopp. Lågintensiv triatletiskträning; Antingen kollar man det genom att man kan prata alt. sjunga obehindrat. Blir man andfådd går det för fort. Eller så använder man pulsen. Enkel metod för vilka pulsintervaller man bör ligga inom; 180-ålder=x ger övre gräns x-10=undre gräns. Dvs är man 28år blir träningsintervall för löpning 142-152 slag/min. Cykel bör ligga ännu lägre. 132-142 i detta fallet. Vid simning tex kan man kolla puls på följande sätt; Kolla pulsen på halsen. Räkna antal hjärtslag under 6sek. Multiplicera med 10.

Number of weeks: 11

Start date: You decide when to start the program.

vMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
1 Running
5 km
0 min

Cycling
13 km
0 min

Running
3.2 km
0 min

Running
5 km
0 min

Cycling
16 km
0 min


42.2 km
2 Running
5 km
0 min

Cycling
16 km
0 min

Running
5 km
0 min

Cycling
13 km
0 min

Running
6.4 km
0 min

Cycling
16 km
0 min


61.4 km
3 Running
5.6 km
0 min

Cycling
16 km
0 min

Running
5 km
0 min

Cycling
16 km
0 min

Cycling
19.3 km
0 min


61.9 km
4 Running
5 km
0 min
Återhämtningsvecka

Cycling
13 km
0 min

Running
5 km
0 min
Återhämtningsvecka

Cycling
13 km
0 min

Running
5 km
0 min

Cycling
16 km
0 min
Återhämtningsvecka


57 km
5 Running
6.4 km
0 min

Cycling
16 km
0 min

Running
5 km
0 min

Cycling
16 km
0 min

Running
8 km
0 min

Cycling
24 km
0 min


75.4 km
6 Running
6.4 km
0 min

Cycling
24 km
0 min

Running
5 km
0 min

Cycling
16 km
0 min

Running
10 km
0 min

Cycling
24 km
0 min


85.4 km
7 Running
6.4 km
0 min

Cycling
24 km
0 min

Running
5.6 km
0 min

Cycling
16 km
0 min

Running
10 km
0 min

Cycling
32 km
0 min


94 km
8 Running
5 km
0 min

Cycling
16 km
0 min

Running
5 km
0 min
Återhämtningsvecka

Cycling
16 km
0 min

Running
8 km
0 min
Återhämtningsvecka

Cycling
24 km
0 min
Återhämtningsvecka


74 km
9 Running
6.4 km
0 min

Cycling
24 km
0 min

Running
6.4 km
0 min

Cycling
24 km
0 min

Running
10 km
0 min

Cycling
40 km
0 min


110.8 km
10 Running
8 km
0 min

Cycling
32 km
0 min

Running
6.4 km
0 min

Cycling
24 km
0 min

Running
11 km
0 min

Cycling
48 km
0 min


129.4 km
11 Running
10 km
0 min
Tävlingsvecka

Cycling
48 km
0 min

Running
5 km
0 min


63 km
vMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday