200 situps


Detta är ett träningsprogram på 6 veckor för dig som vill klara av tvåhundra situps på raken. Starta med ett initialt test där du gör så många situps du kan. Notera antalet. Vänta en eller två dagar innan du startar programmet så att du börjar utvilad. För varje pass finns det tre alternativ. Utför den övning som motsvarar det maximala antalet situps du klarar av. I slutet på vecka 2, 4 och 5 görs nya maxtester för att avgöra vilket pass man ska välja följande vecka. Observera att vilotiden förändras vecka fem. Mer info på http://twohundredsitups.com/ You can do it! /Calle - http://calle.stenhall.com/ Träningsprogram för 100 armhävningar: http://www.funbeat.se/programs/show.aspx?id=1207

Number of weeks: 7

Start date: You decide when to start the program.

vMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
1Situps
0 min
Max 10: 3, 4, 3, 3, max (>5) Mellan 11 - 20: 9, 9, 6, 6, max (>8) Över 21: 15, 18, 10, 10, max (>14) 60 sek vila.

Situps
0 min
Max 10: 5, 6, 3, 5, max (>6) Mellan 11 - 20: 9, 12, 9, 9, max (>10) Över 21: 15, 18, 15, 15, max (>18) 60 sek vila.

Situps
0 min
Max 10: 6, 7, 6, 6, max (>8) Mellan 11 - 20: 12, 15, 11, 11, max (>15) Över 21: 17, 22, 14, 14, max (>20) 60 sek vila.


2Situps
0 min
Max 10: 6, 9, 6, 6, max (>9) Mellan 11 - 20: 14, 17, 12, 12, max (>17) Över 21: 21, 21, 15, 15, max (>22) 60 sek vila.

Situps
0 min
Max 10: 7, 9, 6, 6, max (>11) Mellan 11 - 20: 15, 18, 14, 14, max (>20) Över 21: 21, 24, 18, 18, max (>26) 60 sek vila.

Situps
0 min
Max 10: 8, 12, 8, 8, max (>12) Mellan 11 - 20: 18, 20, 15, 15, max (>23) Över 21: 24, 25, 21, 21, max (>30) 60 sek vila.

Situps
0 min
Maxtest inför nästa vecka.


3Situps
0 min
Mellan 21 - 30: 15, 18, 11, 11, max (>14) Mellan 31 - 40: 18, 25, 19, 19, max (>25) Över 40: 21, 27, 21, 21, max (>30) 60 sek vila.

Situps
0 min
Mellan 21 - 30: 15, 18, 12, 12, max (>18) Mellan 31 - 40: 21, 28, 21, 21, max (>28) Över 40: 30, 38, 23, 23, max (>38) 60 sek vila.

Situps
0 min
Mellan 21 - 30: 17, 20, 14, 14, max (>20) Mellan 31 - 40: 24, 32, 23, 23, max (>32) Över 40: 33, 42, 30, 30, max (>45) 60 sek vila.


4Situps
0 min
Mellan 21 - 30: 18, 21, 17, 15, max (>24) Mellan 31 - 40: 27, 33, 24, 24, max (>38) Över 40: 32, 38, 32, 32, max (>48) 60 sek vila.

Situps
0 min
Mellan 21 - 30: 21, 24, 18, 18, max (>27) Mellan 31 - 40: 30, 38, 30, 30, max (>42) Över 40: 38, 45, 38, 38, max (>54) 60 sek vila.

Situps
0 min
Mellan 21 - 30: 24, 27, 20, 20, max (>30) Mellan 31 - 40: 35, 42, 35, 35, max (>50) Över 40: 45, 50, 45, 45, max (>60) 60 sek vila.

Situps
0 min
Maxtest inför nästa vecka.


5Situps
0 min
Mellan 41 - 50: 26, 30, 23, 23, max (>30) Mellan 51 - 60: 42, 52, 38, 33, max (>52) Över 60: 54, 60, 45, 36, max (>60) 60 sek vila.

Situps
0 min
Mellan 41 - 50: 15, 15, 20, 20, 15, 15, 15, max (>38) Mellan 51 - 60: 27, 27, 30, 30, 21, 21, 24, max (>60) Över 60: 30, 30, 36, 36, 36, 27, 27, 33, max (>70) 45 sek vila.

Situps
0 min
Mellan 41 - 50: 18, 18, 22, 22, 18, 18, 15, max (>45) Mellan 51 - 60: 26, 26, 30, 30, 26, 26, 30, max (>67) Över 60: 30, 30, 36, 36, 36, 30, 30, 40, max (>75) 45 sek vila.

Situps
0 min
Maxtest inför nästa vecka.


6Situps
0 min
Mellan 75 - 90: 38, 45, 30, 22, max (>60) Mellan 91 - 110: 60, 75, 38, 35, max (>75) Över 110: 70, 85, 52, 45, max (>85) 60 sek vila.

Situps
0 min
Mellan 75 - 90: 21, 21, 23, 23, 21, 21, 15, 15, max (>66) Mellan 91 - 110: 30, 30, 35, 35, 30, 30, 27, 27, max (>80) Över 110: 33, 33, 45, 45, 36, 36, 32, 32, max (>90) 45 sek vila.

Situps
0 min
Mellan 75 - 90: 20, 20, 26, 26, 24, 24, 21, 21, max (>75) Mellan 91 - 110: 33, 33, 45, 45, 34, 34, 27, 27, max (>90) Över 110: 39, 39, 50, 50, 39, 39, 33, 33, max (>105) 45 sek vila.


7Situps
0 min
Sluttest: 200 situps på raken! Jag tror du kan!


vMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday