100 armhävningar - hundredpushups.com


Armhävningstestet från hundredpushups.com. Skapad eftersom den "100 armhävningar" som redan fanns inte stämde med de siffror som fanns på hundredpushups.com, och gjorde ett jättehopp i ansträngning vid vecka 3.

Number of weeks: 6

Start date: You decide when to start the program.

vMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
1Push ups
Vila 60s 1-5: 2, 3, 2, 2, max 3+ 6-10: 6, 6, 4, 4, max 5+ 11-20: 10, 12, 7, 7, max 9+

Push ups
0 min
Vila 90s 1-5: 3, 4, 2, 3, max 4+ 6-10: 6, 8, 6, 6, max 7+ 11-20: 10, 12, 8, 8, max 12+

Push ups
0 min
Vila 120 s 1-5: 4, 5, 4, 4, max 5+ 6-10: 8, 10, 7, 7, max 10+ 11-20: 11, 15, 9, 9, max 13+


2Push ups
Vila 60s 1-5: 4, 6, 4, 4, max 6+ 6-10: 9, 11, 8, 8, max 11+ 11-20: 14, 14, 10, 10, max 15+

Push ups
Vila 90s 1-5: 5, 6, 4, 4, max 7+ 6-10: 10, 12, 9, 9, max 13+ 11-20: 14, 16, 12, 12, max 17+

Push ups
Vila 120 s 1-5: 5, 7, 5, 5, max 8+ 6-10: 12, 13, 10, 10, max 15+ 11-20: 16, 17, 14, 14, max 20+

Push ups
Maxtest. Gör så många du klarar av och notera antalet för att bestämma nivå för nästa vecka.


3Push ups
Vila 60s 16-20: 10, 12, 7, 7, max 9+ 21-25: 12, 17, 13, 13, max 17+ >25: 14, 18, 14, 14, max 20+

Push ups
Vila 90 s 16-20: 10, 12, 8, 8, max 12+ 21-25: 14, 19, 14, 14, max 19+ >25: 20, 25, 15, 15, max 25+

Push ups
Vila 120 s 16-20: 11, 13, 9, 9, max 13+ 21-25: 16, 21, 15, 15, max 21+ >25: 22, 30, 20, 20, max 28+


4Push ups
Vila 60s 16-20: 12, 14, 11, 10, max 16+ 21-25: 18, 22, 16, 16, max 25+ >25: 21, 25, 21, 21, max 32+

Push ups
Vila 90 s 16-20: 14, 16, 12, 12, max 18+ 21-25: 20, 25, 20, 20, max 28+ >25: 25, 29, 25, 25, max 36+

Push ups
Vila 120 s 16-20: 16, 18, 13, 13, max 20+ 21-25: 23, 28, 23, 23, max 33+ >25: 29, 33, 29, 29, max 40+

Push ups
Maxtest. Gör så många du klarar av och notera antalet för att bestämma nivå för nästa vecka.


5Push ups
Vila 60s 31-35: 17, 19, 15, 15, max 20+ 36-40: 28, 35, 25, 22, max 35+ >40: 36, 40, 30, 24, max 40+

Push ups
Vila 45 s (OBS!) 31-35: 10, 10, 13, 13, 10, 10, 9, max 25+ 36-40: 18, 18, 20, 20, 14, 14, 16, max 40+ >40: 19, 19, 22, 22, 18, 18, 22, max 45+

Push ups
Vila 45 s (OBS!) 31-35: 13, 13, 15, 15, 12, 12, 10, max 30+ 36-40: 18, 18, 20, 20, 17, 17, 20, max 45+ >40: 20, 20, 24, 24, 20, 20, 22, max 50+

Push ups
Maxtest. Gör så många du klarar av och notera antalet. Klarar du mer än 45 så gå vidare till nästa vecka (nr 6). I annat fall så repetera den här veckan och försök igen!


6Push ups
Vila 60s 46-50: 25, 30, 20, 15, max 40+ 51-60: 40, 50, 25, 25, max 50+ > 60: 45, 55, 35, 30, max 55+

Push ups
Vila 45 s 46-50: 14, 14, 15, 15, 14, 14, 10, 10, max 44+ 51-60: 20, 20, 23, 23, 20, 20, 18, 18, max 53+ > 60: 22, 22, 30, 30, 24, 24, 18, 18, max 58+

Push ups
Vila 60s 46-50: 13, 13, 17, 17, 16, 16, 14, 14, max 50+ 51-60: 22, 22, 30, 30, 25, 25, 18, 18, max 55+ > 60: 26, 26, 33, 33, 26, 26, 22, 22, max 60+

Push ups
Sluttest! Gör 100 armhävningar i följd. Om du misslyckas, häng inte läpp utan gå tillbaka och gör om från vecka 5 eller 6 tills du är stark nog!


vMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday