Forum

Forum Navigation
Forum breadcrumbs - You are here:ForumTS-motionärer
You need to log in to create posts and topics.

TopicsLast post
Målsätting?By Funbeat user
Vad ska vi ha för mål i den här gruppen? T ex antal träningsminuter/vecka, antal träningspass, antal kilometer eller nåt annat. Förslag tack! 🙂
2 Answers · 366 ViewsLast post: 7 years ago · Guest