Forum

Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

Välkommen till Stockholms Rogaining 2017!
Rolig långdistans lagorientering med lättare kontroller så att det passar alla.

Lagtävlingen till fots utgörs av 6 timmar poängorientering där ni ska besöka så många kontroller som möjligt på ett stort område ino

http://idrottonline.se/OKRavinen-Orientering/innehall/Arbetsrum/Rogaining