Forum

Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

% av max syftar alltid till maxpuls men det är inte säkert det är den absoluta. Beroende på om du ställt in pulsklockan efter den absoluta eller efter 220- ålder eller hur du gjort men syftar alltid till maxpuls. Min pulsklocka är inställd efter 220-ålder

Johan,
den senare formeln kallas Karvonens formel, och verkar användas ungefär lika ofta som den raka "% av max"-formeln. Det har varit flera diskussioner både på Funbeat och andra forum om vilken som är bäst.

Båda funkar tillräckligt bra, bara man hålle