Forum

Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

Ny tävling i Växjö - 10, 20, 40 och 60 km.
Loppet går i Notteryds naturreservat och i skogarna vid Lövsjön och följer upptrampade stigar. Det är bitvis teknisk terräng och småkuperat. Du följer sjökanter, passerar utsiktsplatser, en fornborg, i gammal och

Maxtid?