Forum

Forum Navigation
Forum breadcrumbs - You are here:ForumSå fungerar FunBeatAmbition med Funbeat.se?
You need to log in to create posts and topics.

12

Bra rutet!
Funbeat innehåller det jag vill ha och det verkar de flesta inte göra.
Ingår bloggarna i migrerandet?
Blogginlägg kan vara mycket. Anteckningar om träning, tävling eller mer allmänna, men de flesta vill nog ha kvar dem.

Kan det med 0km har något att göra med FB vill har km och PU meter?

Min simming 4.3km bli bara 43m

Instämmer helt med Rolf Öhlén!!

Klarspråk tack!

Jag vill inte heller vara premium medlem om ni vet att det blir en nedläggning av Funbeat!

Nedläggning planerad, Ja eller Nej ?

Fel tråd

12