Forum

Forum Navigation
Forum breadcrumbs - You are here:ForumSimningFunBeat Vinter Aquathlon Utmaning …
You need to log in to create posts and topics.

jag tror om du dela upp dina benspark i fjäril så den andra är mer i sync med när du vill lyfta huvud bli det lättare att lyfta kroppen. också om du inte böja dina knä så mycket få du mer motstånd på baksidan vadar och då lättare att lyfta kropp och huvu

Äntligen lyckas jag ta hem denna utmaning, även om deltagarantalet har sjunkit. Får hoppas att det inte blir sista omgången, det är alltid en sporrande utmaning under vinterhalvåret. Tack Ryan för att du hållit igång den och hoppas på att det blir nåt äve