Forum

Forum Navigation
Forum breadcrumbs - You are here:ForumSINGELIdag känner jag mig x för att x. …
You need to log in to create posts and topics.

Nä, felfri däremot..

ödmjukhet är en dygd!

Kan va ödmjuk mot andra även om jag är felfri. Annars hade jag ju inte varit felfri. 🙂