The paceUP! Community: Loulou Eriksson

26 November 2020

(English version after the Swedish text)

Lär känna vårt paceUP! Community!

Loulou är en flitig paceUP!-användare som du hittar i Golden League.

Namn: Loulou Eriksson

Ålder: 79 år

Bor: Viksjö, Järfälla

Berätta om din träningsbakgrund:

Ända sedan jag var 30 år för nästan 50 år sedan har jag försökt hålla mig i rörelse. Det var väl först då som det började komma idéer om att det kunde vara hälsosamt med motion. Innan dess gällde endast enkla promenader, så när jag skulle börja jogga lite lätt fick jag en tuff uppförsbacke. Men skam den som ger sig!

Sedan dess har jag ömsom joggat, ömsom cyklat, ömsom gympat och de senaste åren helt övergått till Walking, med stavar. Varje dag. Inga hastighetsrekord, nej vid min ålder nöjer man sig att gå i bra normaltakt, med bungypump stavarna som stöd och hjälp.

Har du något specifikt mål med din träning?

Mitt mål är att gå minst 10.000 steg om dagen vilket betyder att morgonens 5 km runda inte räcker, utan det blir ytterligare ett varv på eftermiddan. Grannarna tittar ofta lite undrande på mig och skakar på huvudet när jag traskar förbi för andra gången.

Men varför håller jag på så? Våren 2020 hade jag rätt mycket otur, ramlade först på en hög trottoarkant när vi var i Spanien, och fick två frakturer i överarmen, när vi sedan kom hem drabbades jag av Covid-19 och fick vistas på Karolinska i nästan en vecka med syrgas. Det var jobbiga dagar och återhämtningen tog ganska lång tid. Men det gick! Nu är jag helt återställd och gissar att hade jag inte haft så pass bra kondition innan jag drabbades av coronaviruset, så hade jag kanske inte klarat det med enbart syrgasbehandling.

Vad tycker du är bra med paceUP!?

Jag gillar att logga träningen i paceUP. Dels för att hålla koll på distansen och tiden, dels för att se om jag är kvar i Golden League. Det är inte så enkelt att hålla platsen där.

Målet med allt detta är att hålla mig frisk och rörlig. Det är mycket man kan drabbas av när man är nästan 80 år!

I Nerja, Spanien är det underbart att vandra när vi har vinter i Sverige.

Men när vi nu inte kan resa och den annalkande vintern kanske ger oss ishala vägar får motionen företas på motionscykeln. Inte lika roligt, men bättre än att stå på öronen på isen!

/Loulou Eriksson

 

English Version
Get to know the paceUP! Community!

Loulou is an active paceUP! user that you can find in the Golden League.

Name: Loulou Eriksson

Age: 78 year

City/Country: Viksjö, Järfälla

 

Tell us about your sports background:

Since I was 30 years old almost 50 years ago, I have tried to keep myself moving. Back then the ideas started to come regarding that exercise could be healthy. Before that it was only simple walks, so when I was going to start jogging, It was a tough start. But shame on the one who gives up!

Since then, I have alternately jogged, alternated cycling, alternated gymnastics and in recent years completely switched to Walking, with poles. Every day. No speed records, no at my age you are content to walk at a good normal pace, with the bungee pump rods as support and help.

 

Do you have a specific goal with your training?

I have a goal to walk at least 10 000 steps a day, which means that the morning’s 5 km round is not enough, but there will be another lap in the afternoon. The neighbors often look at me a little puzzled and shake their heads when I walk past for the second time.

But why am I doing this? In the spring of 2020 I was quite unlucky, first fell on a high curb when we were in Spain, and got two fractures in the upper arm, when we then came home I was hit by Covid-19 and had to stay at Karolinska for almost a week with oxygen. Those were hard days and the recovery took quite a long time. But it worked! Now I am completely recovered and guess that if I had not been in such good condition before I was affected by the coronavirus, I might not have managed it with oxygen treatment alone.

What do you like about paceUP!?

I like to log the training in paceUP!. Partly to keep track of the distance and time, partly to see if I am still in the Golden League. It’s not that easy to keep the place there.

The goal of all this is to keep me healthy and mobile. There is a lot you can suffer from when you are almost 80 years old!

In Nerja, Spain, it is wonderful to hike when we have winter in Sweden.

But now that we can not travel and the approaching winter may give us icy roads, exercise can be done on the exercise bike. Not as fun, but better than standing on your ears on the ice!

/Loulou Eriksson

0 Comments

Submit a Comment

Please Login to Comment.

Lisa springer vidare med östgötska sjöar

Låt Lisa för alltid vara Lisa. A:s farfar är nu uppe hos min morfar, farfar mormor och farmor. Nej man är tyvärr inte för alltid ung. Vi skickar...

Loulou Eriksson: Så lurade vi ut barnen

Nej, jag vill inte, måste göra klart det här Nej, jag vill inte, det är för kallt Nej, jag vill inte, det är för varmt Våra två yngsta hade alltid...

LISA SPRINGER VIDARE RUNT EN LUND AV JÄRN OCH FICK ONT I EN HÄL 🙂

Det är nytt år. Söndag morgon. Kaffe. Ensam i bilen. Minus ute. Trots att ja tyckte ja sov lite för länge som till 8 så fångar ja otrolig soluppgång...

Loulou Eriksson: Från 50 steg till 10.000

November och december som gick har varit tunga. Mörkt och trist, solen har knappt varit synlig alls. Jag brukar ändå ta mig igenom de mörka...

Jenny Nae: Summering 2020 & mål 2021

Så hur ska jag summera 2020 - året började bra men slutade snabbt! Det var året med många besvikelser men också tid för reflektion och tacksamhet!...

Uppdaterade och Förbättrade Appar

Newsletter in English  Vi jobbar vidare med att förbättra paceUP!-appen både för Android och iOS. De senaste uppdateringarna som lanserats nu i...

2020 Q4 – SEASON WINNER!

English text after the Swedish version Ett STORT grattis till Lisa som tog hem den sista paceUP!-säsongen 2020! Här kommer en intervju med vinnaren:...

paceUP! Nyhetsbrev December 2020

Newsletter in English  Snabba på och hämta en kopp kaffe – det är dags för månadens läsning från paceUP! God fortsättning! Hoppas du har haft en...

The December Challenge

Det är dags för Decemberutmaningen! Från och med den 7/12 till och med den 13/12 pågår tävlingen där du har chans att vinna träningskläder från...

paceUP! Nyhetsbrev November 2020

Newsletter in English  Snabba på och hämta en kopp kaffe - det är dags för månadens läsning från paceUP! The paceUP! Community! Lär känna vårt...

Lisa springer vidare med östgötska sjöar

Låt Lisa för alltid vara Lisa. A:s farfar är nu uppe hos min morfar, farfar mormor och farmor. Nej man är tyvärr inte för alltid ung. Vi skickar...

Loulou Eriksson: Så lurade vi ut barnen

Nej, jag vill inte, måste göra klart det här Nej, jag vill inte, det är för kallt Nej, jag vill inte, det är för varmt Våra två yngsta hade alltid...

LISA SPRINGER VIDARE RUNT EN LUND AV JÄRN OCH FICK ONT I EN HÄL 🙂

Det är nytt år. Söndag morgon. Kaffe. Ensam i bilen. Minus ute. Trots att ja tyckte ja sov lite för länge som till 8 så fångar ja otrolig soluppgång...

Loulou Eriksson: Från 50 steg till 10.000

November och december som gick har varit tunga. Mörkt och trist, solen har knappt varit synlig alls. Jag brukar ändå ta mig igenom de mörka...

Jenny Nae: Summering 2020 & mål 2021

Så hur ska jag summera 2020 - året började bra men slutade snabbt! Det var året med många besvikelser men också tid för reflektion och tacksamhet!...

Want new articles before they get published?
Subscribe to our Awesome Newsletter.