2020 Q4 – SEASON WINNER!

6 January 2021

English text after the Swedish version

Ett STORT grattis till Lisa som tog hem den sista paceUP!-säsongen 2020! Här kommer en intervju med vinnaren:

Namn: Lisa Wirsén

Ålder: 54 år

Stad/land: Varberg/Sverige

Yrke: Senaste arbete som kontorsvaktmästare. Tidigare affärsmedarbetare, lagerarbetare och undersköterska med inriktning på akutsjukvård. Just nu kan jag inte jobba med vård av människor, då min tumled ska opereras om efter MTB-olycka i maj – 2019.

Favoritsport: Cykling, långa PW, gymnastik är mina favoriter och min morgonträning varje morgon.

Berätta om din träningsbakgrund:

Har ingen direkt idrottsbakgrund. Tränat mest på egen hand. Mest PW, lite löpning och cykling. Även kört rehab-program på gym sedan september 2019, för att träna mina knän efter meniskskador och varit med på lite olika gruppaktiviteter.

Köpte mig en ny racercykel i somras. Den blev min bästa medicin för att komma ut och må bättre fysiskt- och psykiskt. Kommer cykla på den till våren/sommaren igen. Cyklar istället denna årstid på en gammal odämpad mountainbike och en vanlig 8-växlad cykel. Det duger gott nu, då våra cykelleder- och vissa andra vägar är i sämre skick och just nu fulla av stengrus.

Träningsmål/tävlingsmål 2021: 

Cykla Varberg – Halmstad T/R eller Cykla Varberg – Göteborg T/R, i sommar – 2021.

Vad tycker du är bra med PaceUP!?

Inspirerande och roligt att vara med att värna om hälsan- och miljön.

Det har varit en rolig utmaning för mig själv och jag trodde aldrig att jag skulle vinna. Det var aldrig min plan. Laddade hem PaceUP! av en slump, vilket hjälpte mig att ta mig ut igen.

Kul att se att många gör så gott de kan och tar hand om huskroppen. Vi är många här i blandade åldrar. Fantastiskt kul! Det är aldrig för sent att börja träna.

Appen har även varit en sporre för mig och hjälpt mig att komma ur mitt utmattningssyndrom, när jag tappade livsglädjen i somras, men jag har haft stort stöd i min familj som visat empati och förstått att jag inte just då klarade av att resa mig och vara sprudlande glad. Jag sover bättre också. Mår mycket bättre nu och hoppas fortsätta att pusha mig själv med enkel träning.

Har du några träningstips du vill dela med dig av?
  1. Se det som veckans mål, att varje dag röra på dig minst 30 minuter med det du tycker är kul och känns bra. Vi är alla olika och vi är många som har funktionshinder som ingen känner till.
  2. Hitta något som passar dig. Det ska kännas bra och inte kännas som något tvång.
  3. Något som är A och O för mig annars, är bra skor för rygg, fötter, knän och ben!

 

Ser fram emot att vi en dag får slippa pandemin och att det blir bra igen. Den enda fördelen är väl att vi människor är mer rädda om varandra, mer hygieniska och tar vara på vårt livsarv: Naturen- och Moder jord.

Vi är ändå alla vinnare och unika, trots olikheter. Glöm inte det.

God Hälsa och Ett Gott Tryggt År 2021 Önskar Jag Er Alla ❤️🙏😊

 

Glada hälsningar,

Lisa

 

English text:

We are happy to announce the paceUP! 2020 Q4 Season winner! A big CONGRATULATIONS to Lisa Wirsén! Find out how she made it to the top:

Name: Lisa Wirsén

Age: 54

City/Country: Varberg, Sweden

Occupation: Recent work as an office caretaker. Former business employee, warehouse worker and assistant nurse with a focus on emergency care. Right now I can’t work with health care as my thumb will be operated after MTB accident in May – 2019.

Favorite sport: Cycling, long PW, gymnastics are my favorites and my morning workouts.

 

Tell us about your sports background:

I don’t have any specific sports background. I workout mostly on my own. PW, some running and cycling. Also rehab programs at the gym since September 2019, to train my knees after meniscus injuries and participated in a few different group activities. I bought a new racing bike this summer. It became my best medicine to get out and feel better physically and mentally. Will ride it again in the spring/summer again. This time of year I ride on an old mountainbike and a regular 8-speed bike. It works well now, as our bike paths and some other roads are in poor condition right now.

 

Training goals / competition goals 2021:

Cykla Varberg – Halmstad T / R or Cykla Varberg – Göteborg T / R, this summer – 2021.

 

What do you like about PaceUP!?

It has been a fun challenge for myself and I never thought I would win. That was never my plan. Downloaded PaceUP! randomly, which helped me get out again.

Fun to see that many are doing well in the app and take care of their physical health! We are many here of mixed ages. Fantastic fun! It’s never too late to start training.

The app has also been motivating for me and helped me get out of my fatigue syndrome, when I lost the joy of life this summer, but I have had great support in my family who showed empathy and understood that I could not just then get up and be exuberantly happy. I sleep better too. Feeling much better now and hoping to continue to push myself with simple training.

 

Do you have any advice regarding training motivation?
  1. See it as the goal of the week, to move at least 30 minutes every day with what you think is fun and feels good.

 

2. We are all different and we are many who have disabilities that no one knows about. Find something that suits you. It should feel good and not feel like any compulsion.

 

3. Something that is really important to me is investing in good shoes. Shoes that are good for my back, feet, knees and legs!

 

We are still all winners and unique, despite differences. Do not forget it.

Good Health and a Good Safe Year 2021 I Wish You All ❤️🙏😊

Best Regards,

Lisa

 

0 Comments

Submit a Comment

Please Login to Comment.

Uppdaterade och Förbättrade Appar

Newsletter in English  Vi jobbar vidare med att förbättra paceUP!-appen både för Android och iOS. De senaste uppdateringarna som lanserats nu i...

2020 Q4 – SEASON WINNER!

English text after the Swedish version Ett STORT grattis till Lisa som tog hem den sista paceUP!-säsongen 2020! Här kommer en intervju med vinnaren:...

paceUP! Nyhetsbrev December 2020

Newsletter in English  Snabba på och hämta en kopp kaffe – det är dags för månadens läsning från paceUP! God fortsättning! Hoppas du har haft en...

The December Challenge

Det är dags för Decemberutmaningen! Från och med den 7/12 till och med den 13/12 pågår tävlingen där du har chans att vinna träningskläder från...

paceUP! Nyhetsbrev November 2020

Newsletter in English  Snabba på och hämta en kopp kaffe - det är dags för månadens läsning från paceUP! The paceUP! Community! Lär känna vårt...

Uppdaterade och Förbättrade Appar

Newsletter in English  Vi jobbar vidare med att förbättra paceUP!-appen både för Android och iOS. De senaste uppdateringarna som lanserats nu i...

2020 Q4 – SEASON WINNER!

English text after the Swedish version Ett STORT grattis till Lisa som tog hem den sista paceUP!-säsongen 2020! Här kommer en intervju med vinnaren:...

paceUP! Nyhetsbrev December 2020

Newsletter in English  Snabba på och hämta en kopp kaffe – det är dags för månadens läsning från paceUP! God fortsättning! Hoppas du har haft en...

The December Challenge

Det är dags för Decemberutmaningen! Från och med den 7/12 till och med den 13/12 pågår tävlingen där du har chans att vinna träningskläder från...

paceUP! Nyhetsbrev November 2020

Newsletter in English  Snabba på och hämta en kopp kaffe - det är dags för månadens läsning från paceUP! The paceUP! Community! Lär känna vårt...

Lisa springer vidare med östgötska sjöar

Låt Lisa för alltid vara Lisa. A:s farfar är nu uppe hos min morfar, farfar mormor och farmor. Nej man är tyvärr inte för alltid ung. Vi skickar...

Loulou Eriksson: Så lurade vi ut barnen

Nej, jag vill inte, måste göra klart det här Nej, jag vill inte, det är för kallt Nej, jag vill inte, det är för varmt Våra två yngsta hade alltid...

LISA SPRINGER VIDARE RUNT EN LUND AV JÄRN OCH FICK ONT I EN HÄL 🙂

Det är nytt år. Söndag morgon. Kaffe. Ensam i bilen. Minus ute. Trots att ja tyckte ja sov lite för länge som till 8 så fångar ja otrolig soluppgång...

Loulou Eriksson: Från 50 steg till 10.000

November och december som gick har varit tunga. Mörkt och trist, solen har knappt varit synlig alls. Jag brukar ändå ta mig igenom de mörka...

Jenny Nae: Summering 2020 & mål 2021

Så hur ska jag summera 2020 - året började bra men slutade snabbt! Det var året med många besvikelser men också tid för reflektion och tacksamhet!...

Want new articles before they get published?
Subscribe to our Awesome Newsletter.