The paceUP! Community: Kjell-Arne Nilsson

25 August 2020

(English version after the Swedish text)

Lär känna vårt paceUP! Community!

Först ut är Kjell-Arne. En flitig paceUP!-användare som precis har avancerat upp till Champion League.

 

Namn: Kjell-Arne

Ålder: 72 år

Yrke: Pensionär, tidigare universitetslärare & kommunikationchef på SLU(Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala)

Bor: Knivsta, Sverige. Kommer från Gotland

Familj: 2 vuxna barn

 

Berätta om din träningsbakgrund?

Jag har alltid varit fysisk aktiv i och med en uppväxt i lantbruket, där det krävdes mycket muskelkraft. Under studieåren och militärtjänsten fortsatte jag att vara aktiv och vann ofta orientering och terränglöpning under militäråret.

Senare engagerade jag och min fru oss i att dra igång Friskis&Svettis i Knivsta i slutet av 1980-talet. Sedan dess har träning varit en viktig del.

Vad har du för mål med din träning under 2020?

Jag satte 210 mil som ett mål att cykla under sommaren 2020. En sträcka som är lika lång som cykelvägen från Treriksröset till Smygehuk. Ett mål som jag lyckades med förra veckan ??‍♂️Nu tänker jag förlänga cykelmålet genom att cykla 14 mil på min hemmaö Gotland också. Mitt övergripande mål för 2020 är fysisk träning minst 1,5h i snitt per dag.

Vad har du för tidigare prestationer och meriter?

Tidigare prestationer efter år 2000:

  • 8 st Göteborgsvarv 21 km. Bästa tid 1 tim 53 min
  • 5 st vanliga Lidingölopp 30 km. Bästa tid 3 tim 36 min
  • I st Lidingö Ultra 52 km. Tid 6 tim 22 min
  • 9 st Vikingaränn. 82 km. Skridsko från Uppsala till Stockholm

Vad tycker du om paceUP!?

Jag och min träningskompis Anna förde själva statistik sedan 15 år tillbaka. Vi båda gick sedan med i FunBeat som sedan blev paceUP! Eftersom vi båda är statistik och träningsnördar gillar vi verkligen PaceUP! Där blir det även en spännande kamp/tävling med en mängd andra motionärer. Jätteinspirerande och suveränt att det även finns internationella inslag! ???

Vad har du för Träningstips till andra 70 plussare?

Om jag tittar tillbaka och söker orsaker till min träningsstatus är det ett par viktiga punkter för oss som är upp i åren och säkert ganska generella.

# Bli gärna medlem i ett sammanhang, F&S, Actic, Nordic Wellness eller andra träningsanläggningar.

# Boka in dina träningspass en vecka i taget. Se det som veckans mål.

# Ha mycket gärna en eller flera kompisar som du tränar med. Här kommer du att känna ett väldigt fint socialt tryck att verkligen komma till de planerade träningarna.

# Om du inte har någon nämnvärd träningsbakgrund, ta det ganska lugnt i starten. Det ska vara lustfyllt.

 

Med vänliga hälsningar

/Kjell-Arne

 

English version
Meet our paceUP! Community!

Kjell-Arne is a very active & inspiring paceUP!-user who just advanced to the Champion League.

Name: Kjell-Arne

Age: 72

Occupation: Retired, former university teacher & head of communications at SLU (Swedish University of Agricultural Sciences)

City/country: Knivsta, Sweden. From Gotland

Family: 2 adult children

 

Tell us about your sports background?

I have always been physically active growing up on the countryside, where a lot of muscle power was required. During my studies and military service I continued to be active and often won orienteering and cross-country running during the military year.

In the late 1980s my wife and I was involved in starting Friskis & Svettis in Knivsta. Since then training has been an important part of my life.

What are your training goals 2020?

I set 2100 km as a goal to cycle during this summer. A distance that is as long as the cycle path from Treriksröset to Smygehuk. A goal I completed last week ??‍♂‍ Now I will extend the cycling goal by cycling 140 km on my home island Gotland. My overall goal for 2020 is 1,5-hour physical exercise at least every day.

Sports Achievements/races?

Achievements after the year 2000(from age 52+)

  • 8 Göteborgsvarvet 21km. Best time 1 hour 53 min
  • 5 Lidingöloppet 30 km. Best time 3 hours 36 minutes
  • 1 Lidingö Ultra 52 km. Time 6 hrs 22 min
  • 9 Vikingränn 82 km. Ice skating from Uppsala to Stockholm

What do you like with paceUP!?

My training buddy Anna and I kept statistics for 15 years, then we joined FunBeat, which became PaceUP! 2019. We are both statistics and training geeks so we really like PaceUP! There is also an exciting competition with a number of other paceUP!-users. Very inspiring and superb that there are also some  international elements! ???

Do you have any tips for staying fit & healthy with the age 70+?

If I look back and look for reasons for my training status, there are a few important points for us who are up in years and certainly quite general.

# Become a member of a training community, Friskis & Svettis, Actic, Nordic Wellness or other training facilities.

# Book your workouts one week at a time. See it as this week’s goal.

# Find one or more friends that you can workout with. Here you will feel a very nice social pressure to attend the planned workouts.

# If you do not have a significant training background, take it easy at the start. It should be enjoyable.

 

Sincerely

/ Kjell-Arne

 

 

 

0 Comments

Submit a Comment

Please Login to Comment.

Uppdatering

Dags för en liten notering igen. Efter nytt jobb 2018 blev träningen lidande men ur det perspektivet blev pandemin en räddning. 2020-2021 blev det...

30 minuter om dagen med paceUP! är allt som behövs

Att träna 30 minuter om dagen är en viktig del av att upprätthålla en hälsosam livsstil. Regelbunden motion kan bidra till att minska risken för...

Lisa springer vidare med en smile and wave festival och vmkvartett

Vi gjorde ett val! Vi skapade vår Smile and Wave festival! I la France och vi kan i Cannes. Nu spelas den ärliga, roliga och häftiga film upp om hur...

Loulou Eriksson: Mina bästa lyssnartips för promenaden

Jag har aldrig varit bra på att lyssna på radion hemma. Man förflyttar sig hela tiden och om radion står på får jag svårt att hålla ordning på...

Lisa springer vidare med Stockholm ❤ Lisahjärtat

Mina tankar som jag skrev för exakt en vecka sedan. Efter en måndag ute i naturen, som jag aldrig berättade om att jag publicerat får ni gärna läsa...

Viktig uppdatering: Ändringar i API för att anpassa paceUP! till Garmin

Kära paceUP! Användare, Vi kontaktar er för att informera om viktiga ändringar gällande vår integration med Garmin. Garmin har meddelat ändringar i...

Urgent Update: API Changes Required for Garmin Integration

Dear paceUP! Users, We are reaching out to inform you of important changes regarding our integration with Garmin. Garmin has announced modifications...

paceUP! Nyhetsbrev – Februari 2024

Träningsåret har rivstartat på paceUP! och vi är redan inne i februari. Med nya kunder och nya välgörenhetssamarbeten känner vi oss övertygade om...

paceUP! Nyhetsbrev – November 2023

Lanseringen av paceUP! Tyskland är live och vi har tagit oss an den kanadensiska marknaden! Hela paceUP! plattformen finns nu tillgänglig på tyska...

Fånga hälsa och energi på 5 Minuter med paceUP!s populära skrivbordsträning

I dagens moderna arbetsmiljö spenderar vi allt mer tid framför våra skrivbord, och det är vanligt att bli fast i en stillasittande position under...

Uppdatering

Dags för en liten notering igen. Efter nytt jobb 2018 blev träningen lidande men ur det perspektivet blev pandemin en räddning. 2020-2021 blev det...

30 minuter om dagen med paceUP! är allt som behövs

Att träna 30 minuter om dagen är en viktig del av att upprätthålla en hälsosam livsstil. Regelbunden motion kan bidra till att minska risken för...

Lisa springer vidare med en smile and wave festival och vmkvartett

Vi gjorde ett val! Vi skapade vår Smile and Wave festival! I la France och vi kan i Cannes. Nu spelas den ärliga, roliga och häftiga film upp om hur...

Loulou Eriksson: Mina bästa lyssnartips för promenaden

Jag har aldrig varit bra på att lyssna på radion hemma. Man förflyttar sig hela tiden och om radion står på får jag svårt att hålla ordning på...

Lisa springer vidare med Stockholm ❤ Lisahjärtat

Mina tankar som jag skrev för exakt en vecka sedan. Efter en måndag ute i naturen, som jag aldrig berättade om att jag publicerat får ni gärna läsa...

Want new articles before they get published?
Subscribe to our Awesome Newsletter.